22 września 2022

JAN DĘBSKI PANELISTĄ SHOPING CENTER FORUM 2022 FALL EDITIONS

udostępnij

Podczas tarów SCF 2022 Fall Edition, którego patronem branżowym była Polska Rada Centrów Handlowych, Jan Dębski, prezes PRCH, wziął udział w otwierającym wydarzenie panelu „Nieruchomości komercyjne i zrównoważona przyszłość. Koszty utrzymania nieruchomości a ESG”.

Uczestnicy panelu - poza Janem Dębskim wzięły w nim udział Dorota Suchodolska, Director i Head of Property Management Operations w Sierra Balmai oraz Anna Szelc, Director Investment Management w Invesco Real Estate - wspólnie podkreślili, że strategie wprowadzenia ESG stają się coraz ważniejsze w zarządzaniu nieruchomościami handlowymi. Decydują o tym wyzwania środowiskowe, a także wymogi prawne, biznesowe, świadomość właścicieli, zarządców i najemców oraz klientów galerii, zwłaszcza tych z pokoleń X, Y, Z.

Jan Dębski zwrócił uwagę, że redukcja zużycia energii musi przyspieszyć, muszą to być działania podejmowane tu i teraz, gdyż na szali leży przyszłość najbliższych pokoleń. Centra handlowe, jak wskazali prelegenci, są na dobrej drodze do respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Właściciele i zarządcy obiektów podejmują wiele praktycznych działań ograniczających emisyjność galerii handlowych, zmieniają swoje organizacje dbając o ich różnorodność i zwiększając wpływ pracowników. Są też liderami działań społecznych na rzecz lokalnych środowisk i uchodźców z Ukrainy.

Branża oczekuje, że państwo włączy się w transformację ESG tworząc przejrzyste i stabilne prawo, system zachęt inwestycyjnych i upustów podatkowych.