25 lutego 2022

GŁOS SEKTORA CENTRÓW HANDLOWYCH ROŚNIE W SIŁĘ

udostępnij

Grono członków Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) wzmacniają kolejne firmy. Do stowarzyszenie dołączyła sieć sklepów Kaufland Polska oraz firma Energemini Polska specjalizująca się w zwiększeniu efektywności energetycznej. Trzecim nowym członkiem PRCH jest FILTER – firma, która dostarcza rozwiązania i usługi w dziedzinie energii i wody.

Polska Rada Centrów Handlowych jest najliczniejszą w Polsce organizacją reprezentują interesy sektora centrów handlowych. Stowarzyszenie, które zrzesza obecnie blisko 200 firm, reprezentuje branżę w relacjach z administracją publiczną oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą. Do statusowych zadań PRCH należy m.in. zapewnienie członkom dostępu do specjalistycznych raportów i analiz dotyczących sektora centrów handlowych. Stowarzyszenie jest platformą ułatwiającą przepływ wiedzy i wymianę doświadczeń wśród zrzeszonych w niej podmiotów. Szeroki zakres usług oferowanych przez firmy członkowskie pozwala PRCH na wypowiadanie się z pozycji eksperta w obszarach ważnych dla funkcjonowania sektora centrów handlowych.


Celem PRCH jest identyfikowanie i zaspokajanie najbardziej palących potrzeb sektora. Jako stowarzyszenie staramy się skupić jak najszersze grono ekspertów i praktyków wokół kwestii, z którymi zmagają się przedstawiciele naszej branży. Im większą reprezentację stanowimy, tym nasz głos jest lepiej słyszany podczas prac nad projektami legislacyjnymi czy też w trakcie negocjacji z przedstawicielami innych sektorów. Im większa jest liczba członków stowarzyszenia, a tym samym szerszy jest zasięg dostępnego doświadczenia i wiedzy, tym więcej problemów jesteśmy w stanie rozwiązać. Każda firma dołączająca do grona członków PRCH wzmacnia naszą skuteczność. – wyjaśnia Krzysztof Poznański dyrektor zarządzający PRCH.


Z początkiem roku do grona PRCH dołączyła międzynarodowa sieć sklepów Kaufland, która w Polsce posiada 231 sklepów i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. Oferta sklepów Kaufland liczy kilkanaście tysięcy artykułów spożywczych i produktów codziennego użytku. Obszarem wspólnym, szczególnie istotnym zarówno dla PRCH i sieci Kaufland są zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Jako firma odpowiedzialna Kaufland podejmuje wiele inicjatyw związanych z ESG, promocją świadomego odżywiania, wspieraniem polskich producentów oraz przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym. Zgodnie z hasłem strategii zrównoważonego rozwoju „Zróbmy to razem” Kaufland angażuje w swoje działania także różne grupy interesariuszy – m.in. pracowników, klientów, partnerów biznesowych i lokalne społeczności.


Na dołączenie do PRCH zdecydowała się również firma Energemini Polska, która specjalizuje się w rozwiązaniach redukujących zużycie energii i zwiększających efektywność energetyczną obiektów. Zakres działania spółki Energemini obejmuje sektor ciepłownictwa i kogeneracji, panele fotowoltaiczne, komponenty elektromechaniczne, czujniki, IoT (Internet of Things), przemysł 4.0., system monitorowania jakością powietrza w zakresie systemu HVAC (ogrzewania, chłodzenia i wentylacji wewnątrz budynków) w oparciu o sztuczną inteligencję (AI). Firma skupia się na działaniach zmniejszających zużycie energii i eksploatacji zasobów, a jej głównym celem jest zapewnienie klientom jak najwyższej efektywności energetycznej. Oferta Energemini skierowana jest do obiektów użyteczności publicznej, a także w małych, średnich oraz dużych firm.


Do grona członków PRCH dołączyła także firma FILTER dostarczająca produkty, rozwiązania i usługi w dziedzinie energii i wody. Spółka ma ponad dwie i pół dekady doświadczenia w projektowaniu i inżynierii układów cieplnych oraz energetyki. FILTER pomaga w technicznej optymalizacji wykorzystania wody podmiotom w 7 krajach z regionu Europy Wschodniej i Środkowej.

Dziękujemy nowym członkom za to, że zdecydowali się na dołączenie do PRCH i współpracę na rzecz rozwoju sektora centrów handlowych. – dodaje Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.