19 kwietnia 2023

FOTOWOLTAIKA, OŚWIETLENIE I SYSTEMY KLIMATYZACJI TEMATEM WARSZTATU FORUM DYREKTORÓW TECHNICZNYCH PRCH

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych zorganizowała dla członków Forum Dyrektorów Technicznych spotkanie poświęcone praktycznym aspektom inwestycji w fotowoltaikę, wdrażania systemu sterowania oświetleniem DALI oraz kwestiom okresowych kontroli systemu klimatyzacji.

Przedstawiciel HC Center – Helvar zaprezentował dostępne systemy sterowania oświetleniem i urządzeń opartych na cyfrowym standardzie DALI – szczegóły wdrożenia, typy i wymagania oraz funkcjonalności i integracje.

Ekspert reprezentujący firmę Corab S.A. przybliżył z kolei temat dobrych praktyk i wskazówki związane z wyborem urządzeń oraz wykonawcy, a także wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej w obiekcie handlowym.

Zakresy i wymagania obowiązujące przy okresowej kontroli systemu klimatyzacji przedstawił uczestnikom warsztatu specjalista z firmy Thermex Serwis.

Tego rodzaju spotkania pokazują w praktyce jak PRCH wspiera swoich członków w ich codziennych wyzwaniach. Jednocześnie stowarzyszenie buduje platformy wymiany wiedzy i doświadczeń dla centrów handlowych i firm usługowych działających na rzecz branży.

Forum Dyrektorów Technicznych PRCH omawia najciekawsze i najważniejsze zagadnienia związane z technicznym utrzymaniem obiektów handlowych. Są one przeznaczone dla dyrektorów technicznych oraz asset managerów reprezentujących firmy członkowskie PRCH. Podczas każdego spotkania prezentowane są 2-3 interesujące rozwiązania techniczne lub organizacyjne, nowe technologie czy produkty, które mogą wpłynąć na optymalizację kosztów działania branży.