13 lutego 2024

FORUM DYREKTORÓW MARKETINGU – NOWY PROJEKT PRCH

udostępnij

Polska Rada Centrów Handlowych uruchomiła Forum Dyrektorów Marketingu, nową inicjatywę dla branży centrów i parków handlowych. Podczas inauguracyjnego spotkania nowego forum eksperci z GUS, Inquiry, Selectivv, Top-Key oraz PRCH przedstawili dostępne na rynku metody zbierania i analizy danych, których wyniki stanowią podstawę projektowania skutecznych działań marketingowych.

- Forum Dyrektorów Marketingu jest kolejną, po Forum Dyrektorów Technicznych, platformą rozmów i dzielenia się najlepszymi praktykami, które uruchomiła Polska Rada Centrów Handlowych. Będzie to miejsce spotkań i prezentowania innowacyjnych rozwiązań oraz projektów praktykom marketingu. Sukces Forum Dyrektorów Technicznych pokazał, że takie ekspercie grupy są dla branży istotne i pozwalają kreować nowe inicjatywy - mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Podczas pierwszego spotkania Forum Dyrektorów Marketingu zaproszeni eksperci zaprezentowali dostępne na rynku metody zbierania i analizy danych.

Ewa Adach-Stankiewicz, z Głównego Urzędu Statystycznego, omówiła cel i dostępność danych gromadzonych przez GUS oraz oczekiwania względem branży.

Agnieszka Górnicka, z Inquiry, zaprezentowała nowoczesne metody badań, które mogą dostarczyć istotnych danych o konsumentach.

Michał Miazek, z Selectivv, przedstawił metody zbierania danych z urządzeń mobilnych oraz ich praktyczne wykorzystanie.

Marcin Guziński, z Top-Key, omówił możliwości pozyskiwania danych z nowoczesnych kamer i skuteczność systemów liczących.

Anna Piaskowska z PRCH, wyjaśniła metodologię i zakres danych, które analizuje i udostępnia Polska Rada Centrów Handlowych.