Firmy członkowskie

NEPI Rockcastle Poland Sp. z o.o.

Warszawa

NEPI Rockcastle Poland Sp. z o.o.

Rockcastle jest spółką, której akcje notowane są równocześnie na Giełdzie Papierów Wartościowych na Mauritiusie oraz w Johannesburgu. Siedzibą spółki jest Mauritius a jej głównym celem są inwestycje w nieruchomości oraz w firmy z potencjałem dużego wzrostu wartości na całym świecie. Atywa firmy obejmują papiery wartościowe największych spółek nieruchomościowych oraz portfel nieruchomości, którymi Rockcastle bezpośrednio zarządza. Obok istniejących nieruchomości, portfel firmy obejmuje także projekty deweloperskie oraz spółki z branży nieruchomości. Wartość giełdowa Rockcastle obecnie wynosi 2 mld USD, stawiając spółkę w gronie największych inwestorów w nieruchomości komercyjne w regione. Celem Rockcastle jest dalsze wzmocnienie swojej obecności w Polsce i innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez sukcesywne zwiększanie posiadanego portfela nieruchomości.

www.nepirockcastle.com