Firmy członkowskie

Napollo Management Sp. z o. o.

Warszawa

Napollo Management Sp. z o. o.

Grupa NAPOLLO jest inwestorem i deweloperem projektów handlowych i mieszkaniowych. Specjalizuje się w realizacji małych i średniej wielkości obiektów handlowych typu convenience w miastach satelickich wielkich metropolii, centrach miast do 100 tys. mieszkańców oraz centrach wielkich osiedli mieszkaniowych. Grupa ma w swoim portfelu również centra handlowe. Jest właścicielem Galerii Renova w Warszawie oraz Galerii Grodovej w Grodzisku Mazowieckim, której otwarcie nastąpi pod koniec 2016 r. info@napollo.pl

www.napinvest.com.pl