Firmy członkowskie

Klüh Facility Services Sp. z o.o.

Wrocław

Klüh Facility Services Sp. z o.o.

Firma Klüh Facility Services jest częścią Grupy Przedsiębiorstw  Klüh, istniejącej od ponad 100 lat, działającej na rynkach Niemiec, Holandii, Polski, Rosji, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Chin.  Klüh w Polsce istnieje od  20 lat i oferuje m.in. kompleksową obsługę utrzymania czystości i terenów zewnętrznych dla galerii handlowych. Doświadczony zespół menadżerów i stabilna załoga jak i innowacyjne podejście do usług sprzątania stanowią o pozycji rynkowej Klüh i długoterminowych relacjach z Klientami.

Pandemia COVID-19 wymusza wysokie standardy utrzymania czystości i dezynfekcji ze strony Klientów, Najemców i Zarządców. Kwestia efektywności ponoszonych kosztów i presja wynikająca z kolejnych lockdownów wymaga znalezienia adekwatnej odpowiedzi w zakresie kierowania usługą, alokowania zasobów i transparentności raportowania.

Klüh odpowiadając na te wyzwania stworzył nowy standard usługi , szczególnie w zakresie serwisów dziennych – a więc tej części usługi sprzątania, z którą bezpośrednio stykają się Klienci i która stanowi istotny element wizerunku centrum handlowego.

Ten nowy standard bazuje na zarządzaniu usługą poprzez narzędzie informatyczne o nazwie QUSEC, od Quality i Security, jakość i bezpieczeństwo. QUSEC pozwala na rezygnację z papierowych list kontrolnych w toaletach i zastąpienie ich raportami elektronicznymi, dostępnymi także dla Zarządcy. Co więcej – QUSEC stwarza możliwość monitorowania frekwencji w obszarach krytycznych centrum i kierowania pracowników serwisów dokładnie w te miejsca, w których gromadzą się klienci.

Ten nowy standard usługi pozwala na redukcję kosztów bezpośredniego zarządzania i nadzoru, na efektywne alokowanie zasobów stosownie do potrzeb i gwarantuje pełną transparentność usługi dla zarządzającego centrum.

Obecnie QUSEC jest wdrażany w trzech centrach handlowych w Polsce.

www.klueh.pl