14 września 2023

FDT PRCH: BEZPIECZEŃSTWO TERRORYSTYCZNE ORAZ CBRN

udostępnij

W dniu 14 września odbyło się spotkanie Forum Dyrektorów Technicznych Polskiej Rady Centrów Handlowych poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa terrorystycznego oraz zagrożeniom CBRN, czyli dotyczącym czynników chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych. W spotkaniu uczestniczyli eksperci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii, firm G-City Europe i Seris Konsalnet oraz byli oficerowie polskich służb specjalnych. Tym razem, dzięki współpracy z G City Europe, miejscem spotkania było centrum handlowe Promenada w Warszawie.

Przedstawicielka Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego omówiła m.in. procedury postępowania w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym i ich możliwą implementację w polskich nieruchomościach handlowych. Odpowiedziała również na pytania uczestników dotyczące m.in. reakcji na informacje i groźby dotyczące ładunków podłożonych w obiektach handlowych.

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z projektem Mall-CBRN prowadzonym przez Centrum Zapobiegania Zagrożeniom Biologicznym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z G-City Europe. Podejmuje on problematykę przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne w obiektach wielkopowierzchniowych. Zaproszeni eksperci z wymienionych wcześniej firm i instytucji przedstawili również analizę punktów wrażliwych w centrach handlowych oraz omówili szereg szczegółowych procedur bezpieczeństwa, w tym m.in. ewakuacji czy zamknięcia obiektu. Zaprezentowano też zestawy do dekontaminacji.

Podczas warsztatu przedstawiono również podręcznik dotyczący zagrożeń CBRN dla centrów handlowych, opisujący m.in. procedury postępowania, typologię zagrożeń i rekomendacje dla zarządców. Podręcznik i towarzyszące mu wydawnictwa zostaną w niedługim czasie bezpłatnie udostępnione wszystkim zarządcom i innym podmiotom zainteresowanym, m.in. na stronie internetowej Polskiej Rady Centrów Handlowych, która jest partnerem projektu Mall-CBRN.