Wydarzenia

Wydarzenie archiwalne

04 stycznia 2022

|

18:30

Prawo budowlane – wybrane problemy w praktyce stosowania ustawy, najnowsze orzecznictwo

udostępnij

W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które budzą największe wątpliwości wśród inwestorów, wykonawców i innych uczestników procesu budowlanego. Skupimy się także na najciekawszych orzeczeniach, które zostały wydane w ostatnim czasie w związku z prawem budowlanym. Ponadto, mając na uwadze kolejne plany nowelizacji prawa budowlanego po zamknięciu prac zarówno nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, jak i projektem Kodeksu budowlanego wskażemy te zagadnienia z zakresu prawa budowlanego, które w ocenie ekspertów wymagają najpilniejszej zmiany.

Podczas naszego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • decyzje związane z procesem budowlanym,
  • kto jest stroną poszczególnych postępowań,
  • środki zaskarżania i jak z nich korzystać,
  • stwierdzenie nieważności i wznowienie postępowania,
  • przystąpienie do użytkowania,
  • legalizacja,
  • mpzp.

Rejestracja