12 stycznia 2022

DZIAŁANIA NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA KUPUJĄCYCH W CENTRACH HANDLOWYCH

udostępnij

Właściciele, zarządcy i najemcy centrów handlowych wydali miliony złotych, by zapewnić bezpieczeństwo kupującym i pracownikom w warunkach panującej pandemii. W obiektach handlowych wprowadzono zaostrzony rygor sanitarny, dostosowano je do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W galeriach wdrożono także wytyczne WHO i rozwiązania rekomendowane przez organizację certyfikującą bezpieczeństwo w obiektach handlowych – Safe Shopping Centres. Polskie regulacje sanitarne są jednymi z najbardziej rygorystycznych wśród krajów europejskich, i tysiące kontroli przeprowadzonych w obiektach handlowych nie wykazywało naruszeń.

Większość obiektów wprowadziła działania wykraczające poza standardowe zalecenia, jak zapewnienie środków do dezynfekcji rąk, zwiększenie częstotliwości sprzątania i dezynfekcji, ozonowanie czy zintensyfikowane czyszczenie elementów powierzchni wspólnych. W galeriach zastosowano innowacyjne rozwiązania polegające m.in. na zabezpieczeniu najczęściej dotykanych powierzchni foliami o właściwościach wiruso- i bakteriobójczych czy strefy dezynfekcji zakupów.

Liczne centra zyskały międzynarodowe ceprch_2022-01-11-01_maly.jpgrtyfikaty potwierdzające wdrożenie najwyższych standardów sanitarnych np. Certyfikat Zgodności COVID-19, który potwierdza wzore przygotowanie obiektu do funkcjonowania w  warunkach pandemii czy etykietę bezpieczeństwa Safe Guard, która jest potwierdzeniem zgodności z wymogami prawnymi oraz wytycznymi władz sanitarnych dotyczącymi m.in. wirusa SARS-CoV-2.fekcji zakupów.

Centra handlowe monitorują w czasie rzeczywistym liczbę osób przebywających na terenie danego obiektu handlowego, co pozwala kontrolować dopuszczalne limity osób i zapobiegać przekroczeniu bezpiecznego poziomu.

Od rozpoczęcia pandemii znaczną część budżetów marketingowych branża przeznaczyła na przygotowanie i wdrożenie kampanii informacyjnych zachęcających klientów do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Działania obejmowały infografiki, plakaty, animacje i filmy prezentowane na terenie galerii i w mediach społecznościowych. Na terenie galerii handlowych odbywały się liczne akcje i eventy zachęcające kupujących do przestrzegania zasad DDM – utrzymywania bezpiecznego dystansu, używania środków dezynfekujących i noszenia maseczek. Centra inwestowały równie w specjalne dyspensery na przykład w kształcie postaci z bajek, by do dezynfekcji dłoni zachęcać najmłodszych. Właściciele, zarządcy i najemcy centrów handlowych dokładają starań, by edukować odwiedzających w zakresie bezpiecznych zachowań podczas zakupów i uczulać klientów, że robiąc zakupy są odpowiedzialni również za inne osoby przebywające w obiekcie handlowym.

Centra handlowe chętnie i licznie przystępują do inicjatyw, których celem jest przeciwdziałanie pandemii i jej konsekwencjom. Galerie handlowe licznie włączyły się w akcję promowania programu szczepień, udostępniając na swoich nośnikach materiały z kampanii informacyjnej. Dzięki zaangażowaniu właścicieli, zarządców i najemców w centrach handlowych funkcjonuje obecnie ponad 120 tymczasowych punktów szczepień.

Branża centrów handlowych aktywnie zareagowała na prośbę ministra zdrowia o podjęcie wspólnych działań, aby zapobiec kolejnej fali pandemii i przeciwdziałać wyraźnemu zmniejszeniu liczby osób używających masek na terenach obiektów handlowych, w środkach transportu publicznego i innych publicznych miejscach. Centra handlowe w całej Polsce solidarnie włączyły się w promocję noszenia masek przez klientów i wzmocniły działania przypominające o zasadach sanitarnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. Właściciele, zarządzający i najemcy zdecydowali się na uruchomienie dodatkowych działań w postaci personelu przypominającego klientom przy wejściach o maseczkach oraz rozdawanie bezpłatnych maseczek osobom, które ich nie posiadają. Centra w ramach wspólnej akcji pod hasłem: BEZPIECZNA WITRYNA – BIERZ PRZYKŁAD Z MANEKINA ubrały swoje manekiny w maseczki z hasłami zachęcającymi do noszenia maseczek i zamieszczały materiały graficzne dotyczące akcji na terenie obiektów handlowych.

Przeprowadzone w 6 największych polskich aglomeracjach badanie „Bezpieczeństwo w centrach handlowych w dobie pandemii” potwierdziło, że dzięki wdrożeniu przez zarządców centrów handlowych wielu działań mających na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych. 69 proc. badanych stwierdziło, że obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej.