25 października 2021

CENTRA HANDLOWE BYŁY I SĄ BEZPIECZNE – POTWIERDZAJĄ BADANIA KONSUMENCKIE INQUIRY DLA POLSKIEJ RADY CENTRÓW HANDLOWYCH

udostępnij

Sytuacja pandemiczna spowodowała daleko idące zmiany w zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących w centrach handlowych. Stawiając na pierwszym miejscu zdrowie i komfort klientów, od marca 2020 roku obiekty handlowe wdrożyły najwyższe standardy sanitarne, jednocześnie edukując klientów i przypominając o odpowiedzialnych zachowaniach podczas zakupów: noszeniu maseczek, zachowywaniu dystansu i dezynfekcji rąk. We wrześniu 2021 roku firma badawcza Inquiry dla Polskiej Rady Centrów Handlowych przeprowadziła wśród mieszkańców 6 największych polskich aglomeracji badanie „Bezpieczeństwo w centrach handlowych w dobie pandemii”. Odpowiedzi klientów wyraźnie pokazują, że centra handlowe są postrzegane jako bezpieczne, a odwiedzający je klienci stosują się do wymaganych przez prawo zasad sanitarnych. 

Dzięki wdrożeniu przez zarządców centrów handlowych wielu działań mających na celu zapewnienie klientom wysokiego poziomu bezpieczeństwa, Polacy czują się bezpiecznie, robiąc zakupy w galeriach handlowych, co potwierdziło 69 proc. badanych.


Badanie potwierdziło także, że u większości respondentów wymóg zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zakupów spotyka się ze zrozumieniem, a obowiązujące obostrzenia są akceptowalne oraz adekwatne do sytuacji epidemicznej.
klienci centrów handlowych prch i inquiry wrzesień 2021

Działania zarządców galerii są zrozumiałe dla odwiedzających. Aż 81 proc. respondentów potwierdziło, że stosuje się do zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka, a ponad połowa deklaruje, że zdecydowanie to robi. Jedynie 2 proc. osób odpowiedziało, że stanowczo nie stosuje się do wymogów Zapytano również o adekwatność zasad sanitarnych do aktualnej sytuacji. 69 proc. osób uznało wymagania za adekwatne, 13 proc. za przesadzone, a 12 proc. za zbyt niskie. Wyróżniają się na tym tle mieszkańcy Warszawy, którzy częściej niż inni woleliby, aby poziom wymogów sanitarnych był nawet wyższy niż obecnie. W pozostałych aglomeracjach przewagę mają zwolennicy poluzowania zasad. Centra handlowe kładą duży nacisk na edukację klientów w zakresie bezpiecznych zakupów, budującą poczucie odpowiedzialności społecznej oraz skłaniają ich do przestrzegania zasad – badanie potwierdziło skuteczność tych wysiłków. Większość respondentów potwierdza, że działania centrów podejmowane w związku z promowaniem DDM (dystans, dezynfekcja, maseczka) oraz inne zasady wprowadzone do przestrzeni obiektów handlowych są odpowiednie. Przeważająca większość badanych deklaruje, że zetknęła się podczas wizyty w centrum z komunikatami na temat zasad zachowania bezpieczeństwa. Odsetek we wszystkich aglomeracjach waha się pomiędzy 79 a 83 proc.  


Z badań przeprowadzonych przez agencję Inquiry wynika, że znaczna część Polaków docenia wysiłek włożony przez firmy zarządzające centrami handlowymi, by można było zrobić potrzebne zakupy i wygodnie, i bezpiecznie. Jednocześnie dużej zmianie uległy zachowania zakupowe – klienci bardzo zwracają uwagę na bezpieczeństwo i stosują się do wprowadzonych zasad – mówi Agnieszka Górnicka, prezes zarządu Inquiry.  

prch 2021 10 25 03 002Badanie przeprowadzone przez Inquiry potwierdza, że zaszły zmiany w zwyczajach zakupowych Polaków – klienci wykazują odpowiedzialne podejście do kwestii bezpieczeństwa. Większość uczestników badania uważa, że obostrzenia są adekwatne do sytuacji i się do nich stosuje. Powszechnie zauważane i akceptowalne są działania właścicieli i zarządców centrów handlowych, które mają na celu stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i skrupulatne przestrzeganie wytycznych sanitarnych. Te zasady oraz edukacja konsumentów mają wpływ na poczucie w bezpieczeństwa w odwiedzanych centrach handlowych. W czasie obecnej fali pandemii Polska Rada Centrów Handlowych rekomenduje w najbliższych miesiącach podtrzymanie obecnie obowiązujących obostrzeń jako wyrazu odpowiedzialnej troski o zdrowie Polaków. Umożliwi to bezpieczną realizację przez nich codziennych potrzeb zakupowych oraz zabezpieczy biznesy najemców, usługodawców, a także właścicieli i zarządców centrów handlowych – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający PRCH.


Badając zmiany zwyczajów zakupowych konsumentów, zapytano ich również, czy w kontekście pandemii COVID-19 zmienili sposoby korzystania z centrów handlowych. Co 3 osoba odpowiedziała, że ogranicza lub maksymalnie skraca obecnie czas wizyty w centrach handlowych. Nieco mniejszy odsetek społeczeństwa robi teraz częściej zakupy przez Internet – jest to rozwiązanie szczególnie widoczne w Warszawie. Nieco mniejszą popularnością cieszą się rozwiązania takie, jak unikanie korzystania z oferty gastronomicznej czy zaniechanie wizyt w przymierzalni. Tylko 15 proc. konsumentów powróciło już do swoich starych zwyczajów sprzed pandemii.


Metodologia

Badanie przeprowadzone w dniach 13-28 września 2021 roku przez agencję badawczą Inquiry metodą CAWI na grupie 3020 respondentów z 6 największych aglomeracji w Polsce.

Cały raport do pobrania znajduje się w Bazie Wiedzy .