20 maja 2021

Badanie na temat zrównoważonego rozwoju oraz ESG w branży nieruchomości handlowych

udostępnij

PRCH oraz PwC zapraszają do udziału w ankiecie poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Celem badania jest zrozumienie i opisanie obecnego poziomu świadomości na temat ESG oraz zgromadzenie najlepszych branżowych praktyk wdrażanych w galeriach w zakresie zrównoważonego rozwoju, które będą podstawą do wydania raportu na ten temat oraz merytorycznej publikacji.


W szczególności zapraszamy do udziału w badaniu właścicieli i zarządców obiektów handlowych, ale również inne firmy działające w branży centrów handlowych.

Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie więcej niż 20 minut. Kwestionariusz będzie dostępny do 31 maja. 

Przycisk

Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumiemy ideę, zakładającą, że możliwe jest funkcjonowanie społeczeństw i przedsiębiorstw uwzględniające ograniczenia środowiska i niwelujące negatywny wpływ człowieka na dobrostan Ziemi. Zrównoważony rozwój zakłada możliwość równoległego rozwoju gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

ESG to skrót pochodzący od słów: Environmental, Social responsibility oraz Corporate Governance. ESG oznacza zbiór elementów, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw i państw.