Firmy członkowskie

NGL Advisory Sp. z o.o.

Warszawa

NGL Advisory Sp. z o.o.

NGL Advisory oferuje kompleksowe wsparcie strategiczne z wykorzystaniem zarówno wewnętrznych zespołów ekspertów, jak i szerokiej sieci zewnętrznych doradców z różnych branż. Wiedzę naszych ekspertów wykorzystujemy, aby pomóc firmom w rozwiązywaniu złożonych problemów, podejmowaniu świadomych decyzji, wyznaczaniu celów i osiąganiu wymiernych rezultatów.

Zespół ds. nieruchomości składa się ze specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie w zakresie nieruchomości sektora prywatnego i publicznego, zdobytym na rynku lokalnym oraz międzynarodowym. NGL Advisory zapewnia pełne i niezależne spojrzenie na rynek na podstawie dokładnych badań rynkowych i głębokiego zrozumienia bieżących trendów wpływających na poszczególnych graczy rynku nieruchomości. Korzysta z metodyki, która bazuje na naszych umiejętnościach w zakresie oceny efektywności wykorzystania nieruchomości, ich wyceny, oceny finansowej proponowanych rozwiązań oraz planowania przestrzennego pokazującego stan docelowy.

NGL Advisory:

  • Analizy optymalnego zagospodarowania nieruchomości
  • Studia wykonalności
  • Ocena strategii inwestycyjnych
  • Analiza rynku nieruchomości
  • Optymalizacje kosztowe
  • Analizy przestrzenne
  • Ocena ryzyka
  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji portfela nieruchomości
  • Doradztwo transakcyjne (M&A)
  • Wsparcie w negocjacjach warunków handlowych umowy kupna lub sprzedaży
www.ngladvisory.com